Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Paràmetres fisicoquímics

Els paràmetres fisicoquímics son paràmetres que ens donen els laboratoris d'anàlisis de productes alimentaris. Aquests paràmetres ens serveixen per qualificar si un oli es verge extra o no i per determinar la seva qualitat de manera independent.

Sempre que l'extracció de l'oli s'hagi fet a partir d'olives verges i sanes i que l'extracció s'hagi fet únicament per mitjans fiscs, aquests paràmetres seran inferiors o iguals als límits establerts per la CE pels olis de qualitat verge extra. Els paràmetres mes importants son:

El grau d'acidesa en %: es el percentatge d'àcids grassos lliures amb respecte a l'àcid oleic que conté l'oli. Es el paràmetre mes utilitzat per mesurar la qualitat de l'oli. Quant mes baix sigui el grau d'acidesa millor es la qualitat de l'oli. Segons la normativa europea els olis es divideixen en oli verge extra si tenen una acidesa inferior o igual al 0,8%, oli d'oliva si estan entre el 0,8% i el 2% i oli llampant si estan per sobre del 2%. L'oli llampant es un oli que no es considera adequat pel consum però que es pot refinar per fer-lo apte pel consum. Hi han altres classificacions com es la dels EEUU que considera aptes pel consum olis amb un grau d'acidesa del 3%.

Un mínim d'acidesa es inevitable, es pot donar principalment per dues circumstancies: que el temps entre recollida i molta s'allargui o per una conservació dolenta de l'oli.

L'índex de peròxids: Aquest índex determina l'oxidació inicial de l'oli. Ens dona el deteriorament que poden haver sofert els antioxidants naturals, els polifenols i alguns components com son la vitamina E i els tocoferols. Es un control de la bona praxis en el moment de l'elaboració de l'oli. Aquest indicador ens dirà si a l'almàssera s'ha fet tot correctament.

Las ceres: son un paràmetre de control, però també son un indicador de la temperatura a la qual s'ha fet l'extracció de l'oli i per tant son un indicador de la qualitat de l'oli.

Segons la normativa europea no hi ha una obligació de publicar tots aquests indicadors, es opcional, la normativa només diu que o els publiques tots o no en publiques cap. La gran majoria de productors no els publiquen. Nosaltres no tenim res a amagar, mes aviat al contrari, estem orgullosos de la qualitat del nostre producte. Vegeu l'informe original.

 

                                                                            CE                            Verge Extra Lluna 2018            Verge Extra Lluna 2019

Grau d'acidesa:                                            <= 0,8%                                        0,23%                                            0,22%

Índex de peròxids:                                       <= 20                                            4                                                    3,2

Espectrometria UV K270:                            <= 0,22                                     < 0,15                                                0,10

Espectrometria UV K232:                            <= 2,50                                     < 2,19                                                1,98

Ceres:                                                             <= 250                                        28                                                   22

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?